Skip to main content
In het verleden ligt het heden, in het nu wat worden zal. Zondag 22 mei is de presentatie van de bundel die is voortgekomen uit het project Dichter bij het Verleden in het Oldambt. De presentatie vindt plaats in Museum Slag bij Heiligerlee.

Het project is erop gestoeld om de verbinding tussen oud en jong in de provincie Groningen te stimuleren middels het delen van verhalen. Onder leiding van Rob Rosendahl, de op 8 december 2021 op 66-jarige leeftijd overleden voormalig stadsdichter van de gemeente Oldambt, werden dichters en kunstenaars gekoppeld aan ouderen.

Vereenzaming onder ouderen tegengaan

Daarbij sneed het mes aan twee kanten: (een beetje) de vereenzaming onder ouderen tegengaan en het optekenen van verhalen die als inspiratiebron dienden voor de dichters. Onder het genot van een kopje koffie vertelden de ouderen hun verhalen (zowel in het Nederlands als in het Gronings) aan de dichters, die het vervolgens in een gedicht vertaalden. Daarna werd er – met instemming van de ouderen – een kunstwerk of foto aan toegevoegd.

Ouderen hebben vaak inspirerende verhalen over hun verleden en het heden te vertellen. Wijze lessen, unieke ervaringen en persoonlijke overwinningen. Waardevolle verhalen die niet verloren mogen gaan. Juist in deze verhalen waren Rosendahl, Gerard Rozeboom, Nouschka van der Meij, Laura Mijnders en Remda Spoelstra geïnteresseerd.

Niet alle namen en adressen van alle ouderen

Met het plotselinge overlijden van Rosendahl, die de contacten onderhield met de meeste ouderen die aan het project hebben meegewerkt, heeft het team van Dichter bij het Verleden (nog) niet alle namen en adressen kunnen achterhalen. Voor contact kan een mail worden gestuurd naar Laura Mijnders: laura@dichterbijhetverleden.nl.

Binnenkort start eenzelfde project in Midden-Groningen. Verwacht wordt dat de bundel met verhalen van ouderen uit die gemeente begin volgend jaar af is.

De presentatie door Richard Nobbe, stadsdichter van het Oldambt, op zondag 22 mei in Museum Slag Bij Heiligerlee is van 13.30 tot 16.00 uur.