Skip to main content

Een samenwerking tussen Dichter bij het Verleden, de Popacademie en het Grand Theatre

In het kader van het project TWIJSTRIED gaan studenten van de Academie voor Popcultuur (AVP) in Leeuwarden tijdens twee verschillende koffieochtenden met ouderen uit Oost-Groningen in gesprek over de rol van dialect in hun leven, heden en verleden. Hierbij gaan we op zoek naar antwoorden op vragen zoals: 

  • Welke betekenis heeft het dialect in het leven van de geïnterviewden?
  • Wat blijft er over als dialect verdwijnt?
  • Wat is de betekenis van het dialect voor de vroegere generaties?
  • Hoe erg is het dat het dialect verdwijnt? 
  • Wat verdwijnt er samen met het dialect nog meer en wat (voor moois) komt ervoor terug? 

    Doel is om studenten van de Academie voor Popcultuur de ‘dialectverhalen’ van Oost-Groningse ouderen zichtbaar en hoorbaar laten maken voor een breder publiek en een nieuwe generatie Noord-Nederlanders. Op deze manier wordt er een nieuwe dimensie toegevoegd aan het gesprek over het voortbestaan of de teloorgang van het Nedersaskisch. Niet alleen worden de verhalen van deze generatie ‘native speakers’ dankzij het project blijvend vastgelegd en bewaard, bovendien worden de verhalen door jongeren van nu voorzien een artistieke laag. Hiermee wordt een brug geslagen tussen twee generaties die elkaar, zonder het project ‘Twijstried’ niet noodzakelijkerwijs tegen het lijf zouden lopen en worden de verhalen van de ouderen ook voor een nieuwe groep hedendaagse jongeren betekenisvol. Tenslotte doen de studenten, dankzij het project nieuwe vaardigheden op, op het gebied van gesprekstechnieken, de omgang met een andere generatie en het belang van kunst in het samenbrengen van generaties en culturen.