Skip to main content

Dichter bij het Verleden.

 

De samenleving vormen we samen. Ons doel is dan ook om in een samenleving die in hoog tempo veranderd, de aandacht voor elkaar terug te brengen en tevens om bewustwording rondom het thema eenzaamheid te creëren.

De teams van beide deelprojecten bestaan momenteel uit de volgende mensen:

 

Nouschka van der Meij

Hoofdcoördinator

Mijn naam is Nouschka van der Meij (1998) en in 2016 ben ik vanuit Amersfoort naar Groningen verhuisd om te studeren. Vele studies verder stort...

Laura Mijnders
Voorzitter en content website

Laura Mijnders

Mijn naam is Laura Mijnders (1991). Ik ben in 2014 in de gemeente Midden Groningen komen wonen. Op dit moment woon ik in Norg, na acht jaar in Zuidbroek te hebben gewoond.

Ik groeide op in een kroeg in Assen en kreeg daar altijd veel verhalen te horen die eigenlijk niet voor mijn oren bestemd waren. Dit heeft ertoe geleid dat ik nu werkzaam ben als schrijver, als dichter en als projectvoorzitter bij Dichter bij het Verleden. Verhalen groot of klein, verdienen het om gehoord te worden. Naast mijn werkzaamheden als schrijver, ben ik ben student informatie en communicatiewetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Wat dit project zo belangrijk voor mij maakt? Juist ouderen worden in mijn ogen maar wat vaak ten onrechte weggezet als hulpeloos en  afhankelijk. Niets is minder waar! Van ouderen kunnen we leren. Hun verhalen kunnen een inspiratie zijn voor toekomstige generaties. Dit is precies waarom deze verhalen vertelt moeten worden; opdat zij niet verloren gaan. Meer over mij weten? Kijk ook eens op aanstellerij.nl, mijn persoonlijke website.


Nouschka van der Meij
Hoofdcoördinator

Nouschka van der Meij

Mijn naam is Nouschka van der Meij (1998) en in 2016 ben ik vanuit Amersfoort naar Groningen verhuisd om te studeren. Vele studies verder stort ik mij nu op de kunstgeschiedenis terwijl ik daarnaast zo veel mogelijk bezig ben met culturele en maatschappelijke projecten. Stilzitten kan ik niet en men noemt mij nog wel eens liefkozend ‘regelneef’.

We denken dat onze levens niet zo interessant zijn, maar ze zitten boordevol spannende anekdotes en wijze lessen. Ik verbaas mij altijd hoe snel de samenleving is veranderd als mijn opa’s en oma’s vertellen over vroeger. Dit project maakt mij blij, omdat we een podium bieden voor die mooie verhalen. Verhalen die anders misschien vergeten worden en die mensen een beetje dichter bij elkaar kunnen brengen.


Remda Spoelstra
Activiteiten en netwerkuitbreiding

Remda Spoelstra

Mijn naam is Remda Spoelstra (1966). Ik woon met mijn gezin in Kiel-Windeweer en werk op Nieuw Woelwijck te Sappemeer. In mijn vrije tijd schrijf ik graag gedichten of verhalen. Inmiddels is mijn vierde kinderboek “Na-apers en Olifantasie” gepubliceerd. Het boek is gebaseerd op een uitspraak van een van mijn leerlingen. Dat is het mooie van dichten, de onderwerpen staan vaak dicht bij je. Het is een stukje bewustwording. Daarnaast ben ik werkzaam als schooldichter, omroepdichter bij RTV1 en ben ik poëziedocent bij Laudius. Het fijne van gedichten en verhalen schrijven vind ik de verbindende factor. Mensen kunnen zich herkennen in gedichten of verhalen en dat biedt opening voor gesprek of beleving.

Dichter bij het verleden draag ik juist daarom een warm hart toe. Het geeft ouderen de mogelijkheid hun verhaal te doen. Dat is waardevol, niet alleen voor hun zelf maar ook voor de toekomst. Ze geven op die manier iets door. Een persoonlijk verhaal die wij als dichters mogen vormgegeven tot een gedicht. Een gedicht dat op zijn beurt tot gesprek en beleving zal aanzetten.


Gerard Rozeboom
Public Relations en sponsoren

Gerard Rozeboom

Mijn naam is Gerard Rozeboom uit Sappemeer. Ik ben auteur, dichter en organisator van literaire activiteiten. Ik heb meerdere boeken uitgebracht en ik vind het belangrijk om poëzie een laagdrempelig gezicht te geven in de gemeente Midden- Groningen.

Het gesproken en geschreven woord is voor mij een goede manier om mensen met elkaar te verbinden. Dichter bij het Verleden gaat daarin nog een stapje verder: verbinding zoeken tussen dichters en eenzame ouderen. Ik vind het prachtig om als dichter hieraan bij te dragen, simpelweg omdat je samen meer bereikt dan alleen.

 

Rob Rosendahl †
In memoriam

Rob Rosendahl

Rob Rosendahl (1955-2021) is deels opgegroeid in Sassenheim, Amsterdam-Osdorp en Holte in Oost Groningen.

Rob schreef gedichten in het Nederlands en af en toe in het Gronings. Hiernaast schreef hij columns, korte verhalen en teksten over de Oost Groninger cultuur. Ook is hij lange tijd werkzaam geweest als mederedacteur van gemeentekrant “De Oldambtster”, de gemeente waarvoor hij ook twee jaar als stadsdichter poëzietaken heeft vervuld.

Met betrekking tot de Veenkoloniën is hij betrokken geweest bij de herwaardering van de voormalige roemruchte jeugdorganisatie “Boer & Beat” in Oude Pekela uit de jaren zeventig. Hieraan verbonden ook betrokken geweest bij de “Boer & Beat” tentoonstelling in het Veenkoloniaalmuseum en bij de samenstelling van het herinneringsboek over genoemde organisatie.

Verder ondersteunde hij verschillende Oost Groninger schrijvers en dichters bij publicatie en declamatie van hun werk; en verzorgde hij boekenpresentaties van regionale schrijvers en dichters. Bij ieder cultuur-evenement zorgde hij voor een gratis boekenkraam om het lezen van literatuur en poëzie te bevorderen.

Deel uitmaken van de projectgroep “Dichter bij het Verleden” betekende voor Rob Rosendahl vooral het verbinden van jong en oud met elkaar. Ook vond Rob het belangrijk om de oudere Oost Groningers, die hebben bijgedragen aan hoe het Groningen van nu is geworden, te blijven betrekken in het huidige leven en om de jongere Oost Groningers te betrekken bij de wereld van de ouderen. Elkaar leren begrijpen, aanvullen, ondersteunen en samenwerken zijn hierin sleutelelementen.

Daarnaast betekende het project voor hem het vastleggen van de cultuurhistorie van de Oost Groninger burger in poëzie; opdat de mooie verhalen die de Oost Groningers kleuren niet verloren gaan.