Skip to main content
 

Stichting Cultuurgenoten:
Onze missie, visie en doelen.

Stichting Cultuurgenoten

In april 2020 zag Stichting Cultuurgenoten het levenslicht. Het doel van Stichting Cultuurgenoten is om de provincie Groningen en haar inwoners met elkaar te verbinden met kunstvormen zoals muziek, poëzie en kunst.

Missie en visie

Onze missie is maatschappelijk van aard. In een maatschappij die onderhevig is aan verandering en waar het ‘echte’ contact tussen mensen steeds schaarser wordt, willen we inwoners van de provincie Groningen met elkaar verbinden middels verschillende kunstvormen zoals; muziek, poëzie en kunst. Wij vinden dat de maatschappij van en voor iedereen is. Daarom hopen we aan een meer inclusieve maatschappij bij te dragen door mensen afkomstig uit verschillende culturen en sociale lagen met elkaar in contact te brengen door het delen van verhalen met elkaar.

Onze doelen

1. Mensen in hun kracht te zetten door aandacht voor (creatief) talent te creëren.
2. Meer aandacht voor het maatschappelijk belang van kunst en poëzie creëren in de provincie Groningen.
3. Verschillende generaties en culturen met elkaar verbinden door middel van poëzie en kunst, met aandacht voor geschiedenis, moeder- en streektaal.
4. Aandacht vragen voor laaggeletterdheid en analfabetisme in de provincie Groningen, middels verschillende kunstvormen.

Laura Mijnders

Secretaris

Remda Spoelstra

Algemeen bestuurslid

Gerard Rozeboom

Voorzitter

Pieter van Zuijlekom

Penningmeester